Otemba

Een Nederlands–Japans–Indonesische muziektheater-productie over vrouwelijke ontembaarheid en het dekoloniseren van onze blik, onze kijk op de ander en op onszelf.

Pieter Cnoll, Cornelia van Nijenrode, hun dochters en twee tot slaaf gemaakte bedienden, Jacob Coeman, 1665 [Rijksmuseum]

Tijdens de restauratie van een 17de-eeuws schilderij in het Rijksmuseum in Amsterdam stapt de Japans-Nederlandse Cornelia van Nijenrode uit haar lijst de 21e eeuw in. Zij daagt de Indonesische Kirana Diah, die het schilderij restaureert, uit tot een nachtelijk gesprek over ontembaarheid en de dekolonisatie van de blik. De confrontatie wordt op scherp gezet door hun eigen geschiedenis die radicaal van elkaar verschilt, maar ook onthutsende overeenkomsten vertoont.

Otemba is een opera over het dekoloniseren van onze blik, onze kijk op de ander en op onszelf. Het restaureren van een schilderij wordt wel gekenschetst als ‘management of change’. Hoe we naar onze geschiedenis kijken — kennis vergaren, kennis creëren — en hoe we de geschiedenis herschrijven, is een politieke daad. Hoe we een schilderij restaureren ook.

De culturen en geschiedenis van Japan, Indonesië en Nederland mogen nog zo uiteenlopen, historisch zijn ze verstrengeld en niet op een probleemloze manier. De leden van het artistieke team van Otemba, afkomstig uit Japan, Indonesië en Nederland dragen allemaal de eigen culturele en historische erfenis met zich mee. Zij willen uitdrukkelijk de uitdaging aangaan om elkaar als vreemdelingen te bevragen en te confronteren, dwars door de afstanden in tijd, ruimte, klasse en gender. Via muziek, taal, beweging en theatraliteit creëren zij zo een nieuwe ontmoeting tussen heterogene identiteiten en culturen.

Première: juni 2025

Artistieke leiding & regie: Jan van den Berg (NL)
Compositie: Misato Mochizuki (J)
Libretto: Janine Brogt (NL)
Ensemble: New European Ensemble (EU)

Cornelia van Nijenrode: Ryoko Aoki (J)
Kirana Diah: Bernadeta Astari (ID/NL)
Een Scanning Robot